banner vfm 2021 kino.jpg

Akreditace:
 

nečlen / člen filmového klubu
Celý program - 14 filmů: 840 Kč (60 Kč za film) / 700 Kč (50 Kč za film)
6 filmů: 480 Kč (80 Kč za film) / 420 Kč (70 Kč za film)
3 filmy: 300 Kč (100 Kč za film) / 270 Kč (90 Kč za film)
1 film: 120 Kč / 120 Kč
Průkaz Filmového klubu na rok 2021: 80 Kč (průkaz se vyplatí, protože na druhou část sezony připravujeme cca 13 projekcí a na všechny dostanete jako členové FK slevu 20 Kč)
Přespání (vlastní spacák a karimatka): 50 Kč/noc


Přehlídka je nevýdělečná. Akreditační poplatky slouží na částečné pokrytí nákladů na její uspořádání